Historia

LITE HISTORIA OCH KURIOSA OM YRKET FRISÖR

I dag är frisörtjänsterna lika efterfrågade som någonting annat. I takt med att modet ökar våra intressen för klädinköp, design och inredning, blir vi även allt mer medvetna om vårt övriga yttre – håret, ansiktet, frisyren, ja den totala stylingen av oss själva. Men ursprungligen hade frisörerna inte alls lika många resurser och lika hög status som de har i dag. Barberare, en äldre benämning på yrket frisör, hette det i frisöryrkets födelse. Herrar som arbetade som barberare hade som uppdrag att sköta om männens hår och skägg, samt i viss mån dessutom medverka till att ta hand om männens hygien. Därför bedrev de även badverksamhet på sina salonger. Nästan uteslutande fanns dessa tjänster att tillgodoses i städerna och eftersom moderna verktyg som frisörer använder sig av i dag inte fanns tillgängligt förr, var barberarna tvungna att lära sig behandla mindre sår och skador efter eventuell slint med kniven eller rakhyveln. Barberarna följde även med trupperna ut i krig och bistod med tjänster som fältsjukvård, vilket innebar att de fick utföra ingrepp som att öppna bölder, amputera lemmar och förlösa havande kvinnor som behövt följa med sina män ut i strid.

Barberare hade alltså inte bara frisörutövandet som yrke, därför gjordes satsningar på barberarnas utbildning mellan åren 1808 och 1809, efter de stora dödstalen i Finska kriget mot Ryssland. I Sverige fick de bättre utbildning av medicinskt skolade akademiker vid högre skolor och universitet. Karolinska Institutet grundades och efter en del motstridigheter fick de nyutbildade ”barberarna” titulera sig läkare, efter att ha lärt sig kirurgiska ingrepp, trots dispyter med akademiska, medicinska läkare. Under 1900-talet minskade dock barberarnas tjänster, detta på grund av utvecklingen av rakblad och rakapparater.

Frisörer i dagens moderna utveckling utövar dock yrket på ett helt annorlunda vis. De flesta salonger har i dag inte bara klippning på agendan, utan nästan alltid kan man på samma salong färga håret, permanenta det samt styla om sig även med makeup och häftiga håruppsättningar. Det finns fortfarande herr- och damfrisörer även om antalet tycks minska då de flesta nu hanterar båda könens efterfrågade tjänster. Herrfrisörer tar dock hand om rakning och skäggvård i större utsträckning. Ofta är frisörer egenföretagare och det är vanligt att de hyr en plats/stol på en större frisersalong. Det finns en hel del frisörutbildningar i Sverige och världen, men en lämplig grund är gymnasiets hantverksprogram och därefter vidareutbilda sig, samt utöva praktik för att erhålla gesällbrev som frisör.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *